Etiska regler

Allmänt

Som en del i grundreglerna för transporter, uppstallning och skötsel ligger ”Djurskyddsbestämmelser, nötkreatur” från Jordbruksverket.

Förbud för

 • Infusion i juver eller hud.
 • Klistring av spenar för ändrad riktning – storlek.
 • Tätning av spenar.
 • Tillförsel – klistring av extra hår.
 • Lugnande, smärtstillande eller stimulerande medel.
 • Djur under behandling får inte komma till Elmia Lantbruk.
 • Djur som någon gång haft Strept. Agalactie - mastit får ej komma.
 • Besättning som haft Strept. Agalactie, smitta skall ta direkt kontakt med utställningsveterinären.
 • Mjölkkor med över 6 i juverhälsoklass vid senaste provningen skall inte delta.
 • Riv-/sträckrakning av revbenen får ej ske, utan endast klippning med kort skär.

Godkänd behandling

 • Enda tillåtna behandlingen är med mjölknedsläppande hormon för att lindra för oroliga djur. Utställningsveterinär har detta tillgängligt vid behov,

Ansvar

Ovanstående punkter ansvarar djurägaren för. Om otillåtna substanser skulle påvisas i mjölken ansvarar den enskilde djurägaren för samtliga extrakostnader och förlorade intäkter.

Veterinär och/eller domare har rätt att utesluta djur från utställningen om brott skett mot ovan angivna regler. Dessutom kan veterinär anmoda djurägare att mjölka kor med överfyllda juver. Veterinären äger rätt att kontrollera djurägarens utrustning/låda/ förvaring.

Övrigt

Domaren bör döma efter rasens avelsmål och gärna påtala i sin kritik om kon haft för mycket mjölk i juvret och detta påverkat kons placering negativt.

Gel på juvret bör undvikas.

Med tanke på allt eldfängt material som finns i djurutställningen så har Elmia i samråd med räddningstjänst beslutat att vidta följande brandförebyggande åtgärder. Detta för både människor och djurens säkerhet.

 • Upprätta ytterligare brandposter i djurutställningen med handbrandsläckare och brandfiltar.
 • Förbud mot att låta klippsaxar, fönar och skarvsladdar ligga i spån och halm.
 • Upprätta en telefonlista till vakten med aktuella telefonnummer i händelse av olycka/brand.
 • Delge alla dag/nattansvariga adekvat information som de i sin tur får delge funktionärer och djurskötare.

Om brand skulle uppstå är det av yttersta vikt att alla gångar är fria och att inga nödutgångar är blockerade. Lådor mm får endast förvaras på angiven plats.

Följs inte dessa regler kommer aktuellt djur och djurägare/skötare avvisas från Elmia.

Det är absolut förbjudet att röka och dricka alkohol i hallen vid korna om detta sker kommer vederbörande att få lämna området.

Deltagare och deras djurskötare har skyldighet att följa de anvisningar som ges av Elmias säkerhetsansvariga personal, Elmias projektledning/team arrangörer samt Avarn Securitys vakter.

Alla som deltar på Elmia har ett gemensamt ansvar att hålla en trevlig samtalston till varandra och gentemot ungdomar och övrig personal.

Jag och den personal som är delaktiga på mässan har tagit del av och accepterat reglerna.