Förslag program ELMIA Lantbruk 2022

VISNINGSRINGEN

Onsdag den 19 oktober 09.00-17.00

Ungdomarnas dag samt visningar av utställningsdjuren

 • Kl 09.30 Invigning av Elmia
 • Kl 10.00 Köttdjur; Charolais & Hereford.
 • Kl 10.30 Mjölkkor; Holstein & SRB/Ay
 • Kl 11.00 Uppvisning, ungdomsklubben kött
 • Kl 11.30 Mjölkkor; Jersey
 • Kl 11.50 Köttdjur; Angus & Simmental
 • Kl 12.10 Prisutdelning Årets Djurskötare och Ungdomsdiplomet
 • Kl 12.20 Sara klassen
 • Kl 12.40 Mjölkkor; Holstein & SRB/Ay
 • Kl 13.10 Köttdjur; Blonde D´Aquitaine & Limousin.
 • Kl 13.40 Köttdjur; Dexter och Galloway
 • Kl 14.00 Bedömning Sire Priset
 • Kl 15.30 Bedömning Showmanship mjölk ungdom

Torsdag den 20 oktober 09.00 – 17.00

Köttdjurens dag

Bedömningar och prisutdelning RING A RING B

 • Kl 09.00 Hereford Kl 09.00 Simmental
 • Kl 11.00 Charolais Kl 11.00 Blonde
 • Kl 11.45 Limousin
 • Kl 13.00 Dexter Kl 13.00 Angus
 • Kl 13.30 Galloway
 • Kl 14.00 SM i Showmanship kött, vuxna
 • Kl 14.30 Showmanship, kött ungdomar
 • Kl 15.30 Köttrasernas Best in Show

Fredag den 21 oktober 09.00-17.00

Mjölkkornas dag

Bedömningar och prisutdelning

 • Kl 09.30 Jersey
 • Kl 09.45 Saraklass
 • Kl 09.50 Jersey-champion
 • Kl 10.00 Holstein
 • Kl 13.15 Saraklass
 • Kl 13.30 Holstein-champion
 • Kl 14.00 SRB/AY
 • Kl 16.00 Saraklass
 • Kl 16.15 SRB-champion
 • Kl 16.00 Lottdragning "lotterikalven" i NABs monter