Regler för smittskydd vid Elmia Lantbruk 2022

Du som djurägare intygar vid anmälan av djur till utställningen att du uppfyller mässans regler. För ett säkert smittskydd på mässan kontrollerar Elmias utställningsveterinär att alla djurägare och djur följer mässans smittskyddregler, som finns beskrivna nedan.

1. Generella hälsokrav på djur från deltagande besättningar.

 • a) Deltagande besättningar får ej vara officiellt spärrade på grund av epizootisk sjukdom (Paratuberkulos, Salmonella EHEC etc)
 • b) Deltagande djur ska komma från besättningar där inte smittsam hosta eller diarré förekommit senaste månaden. Viktigt att detta följs, då dessa virus är mycket smittsamma.
 • c) Deltagande djur får ej visa tecken på annan smittsam sjukdom (till exempel ringorm).
 • d) Deltagande djur skall komma från leukosfria besättningar.
 • e) Deltagande djur skall komma från BVD-fria besättningar.
 • f) Deltagande köttbesättningar skall ha A-status i paratb-programmet
 • g) Alla djur skall vara fullständigt öronmärkta med läsbara öronbrickor.

2. Salmonellaprovtagning köttbesättningar

Då salmonellaläget i landet är ovanligt lugnt krävs denna gång 2022 ingen besättnings-specifik undersökning.

3. Salmonellaprovtagning mjölkbesättningar

Är din besättning med i salmonella-rådgivningsprojektet, och du vill anmäla djur, kontakta Elmias utställningsveterinär Per Arnesson, innan anmälan.

4. Mjölkbesättningar ska abonnera på FriskKo® Mini

För att säkra att djur på utställningen inte sprider smittsamma sjukdomar som Mycoplasma bovis och Streptococcus agalactiae krävs att djurägare med mjölk-besättningar är med i provtagningsabonnemanget FriskKo Mini inom Smittsäkrad Besättning. Du som är ansluten till FriskKo är med på Gröna listan.

Vi rekommenderar abonnemang på FriskKo Total, som inkluderar salmonella, men kravet för djurägare som ställer ut på Elmia är att besättningen är ansluten till FriskKo Mini.

Om du är med i FriskKo och vill ställa ut djur, men ännu inte är med på Gröna listan, är du välkommen att kontakta Elmias utställningsveterinär.

Läs mer här om FriskKo och om Gröna listan här: https://www.vxa.se/fakta/smittskydd/friskko/grona-listan/

5. Vid anmälan intygar du hälsoläget i din besättning

Varje djurägarare som anmäler djur till Elmia Lantbruk i oktober intygar besättningens hälsoläge vid anmälan. Anmälan till utställningen är då också en kvittens på att djurägaren accepterar och uppfyller mässans smittskyddskrav.

6. Mottagningskontroll vid ankomst av individerna

Chauffören för transporter av djur till Elmia ska kunna uppvisa en tydlig dokumentation över djurens identitet och gårdens namn och SE-nummer.

Utställningsveterinären kontrollerar att djur som ankommer till Elmia är anmälda. Hälsokontroll sker efter att djuren lastats av.

Per Arnesson utställningsveterinär

Frågor angående ovanstående kan riktas till: Veterinär
Per Arnesson
Mössbergsgatan 16
521 32 Falköping
per@arnesson.org
tel 076-1090808

Smittskyddsåtgärder på utställningsområdet

 • Mjölkdjur och köttdjur transporteras in separat
 • Mjölkdjur och köttdjur har separata ingångar på Elmia
 • Mjölkdjur och köttdjur har separat uppställning, tvättutrymme och gödselhantering
 • Mottagningskontroll att endast godkända djur släpps in
 • Speciella skyddsavstånd mellan djur och publik så publik inte kan röra vid djuren
 • Speciellt utvald inredning för bästa skydd mot olyckor hos både människor och djur
 • Veterinär närvaro under större delen av öppettiderna
 • Akutsjukvård bokat med Huskvarna veterinärstation